Otvorená hodina s výskumne ladeným dizajnom v Poprade

Dňa 20. septembra 2013 sme sa zúčastnili na otvorenej hodine na ZŠ a MŠ Vagonárska v Poprade. Realizácia otvorenej hodiny bola spojená s metodickým dňom venovaným učiteľom prírodovedných predmetov. Na podujatí sa zúčastnilo približne 20 učiteľov z okolia Popradu. Pani učiteľka, Mgr. Alžbeta Slavkovská prezentovala kolegom otvorenú hodinu zameranú na výskum mikroorganizmov, presnejšie na faktory, ktoré vplývajú na rozmnožovanie mikroogranizmov.

 

Program metodického podujatia:

 • Otvorenie: PaedDr. Adriana Oravcová, riaditeľka školy 
 • 1. otvorená hodina: Mgr. Alžbeta Slavkovská
 • 2. otvorená hodina: Mgr. Alžbeta Slavkovská
 • Autoevalvácia, odborné hodnotenie otvorenej hodiny
 • Predstavenie novej koncepcie prírodovedného vzdelávania
  (prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,  PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.)
 • Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy
  (Mgr. Michal Figura)
 • Diskusia, výmena skúseností, záver

Hostia:

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., PaedDr. Mária Orolínová, PhD.,
Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

RNDr. Helena Vicenová  -  autorka učebníc chémie pre ZŠ a gymnáziá s osemročným štúdiom, 

Mgr. Michal Figura, Prešov, Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy

Záznam lokálnej televíie TV Poprad si môžete pozrieť po kliknutí na linku: http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=3865&month=9&year=2013