Field visit Trnava 2011

V dňoch 12. 4. až 14. 4. 2011 sa na pôde Trnavskej univerzity konalo stretnutie zástupcov rôznych krajín Európskej únie, ktorí sa podieľajú na práci v medzinárodnom projekte Fibonacci.

V utorok 12. 4. 2011,  poverený rektor doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD., oficiálne prijal zahraničných hostí. Účastníci stretnutia ďalej absolvovali prezentácie nášho vzdelávacieho systému a zúčastnili sa na otvorených hodinách v materských i základných školách.

Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie trnavského referenčného centra pre rozvoj a dissemináciu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania.

Videospráva o Field visit odvysielaná v Mestskej Televízii Trnava (http://www.mtt.sk/).