Šírenie myšlienok výskumne ladenej koncepcie v Trnave

Priblíženie vedy širokej verejnosti, ale najmä žiakom a študentom základných a stredných škôl sa v súčasnosti stáva nevyhnutnou spoločenskou potrebou. Nie len vo svete, ale na Slovensku vznikajú projekty a organizujú sa rôzne podujatia, ktorých hlavným cieľom je popularizácia vedy ako takej, nakoľko čoraz menej mladých ľudí si volí profesionálnu kariéru v prírodovednej oblasti, čo možno vnímať ako veľké negatívum do budúcnosti.

--

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si vybrala viacero spôsobov, ako zatraktívniť prírodné vedy študentom, učiteľom, ale aj žiakom základných a deťom materských škôl. Práve implementáciou výskumne ladenej koncepcie, ako ju prezentuje projekt Fibonacci, sa snaží základné princípy vedy „sprístupniť“ obyvateľstvu. Taktiež organizáciou Chemického jarmoku v Trnave, ktorý sa uskutočnil 1. 10. 2010, kde si návštevníci mohli prezrieť, i na „vlastnej koži“ vyskúšať, čo všetko dokáže chémia. Na podujatí boli, samozrejme, prítomné aj miestne autority, ako sú zriaďovatelia škôl, riaditelia materských, základných a stredných škôl, prodekani z viacerých trnavských fakúlt, lokálne média, ale aj samotní učitelia, študenti a žiaci, čím sa zabezpečilo rozsiahle šírenie základných myšlienok a princípov výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní, čo možno označiť ako jeden zo základných cieľov projektu Fibonacci.

Galéria na stránkach Katedry chémie PdF TU