Riadiaci výbor Fibonacci
Členovia riadiaceho výboru projektu Fibonacci na Slovensku

Mgr. Lenka Bolfová

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

PaedDr. Miroslava Komorníková

Mgr. Ružena Maková

PaedDr. Martina Mazáňová

Mgr. Soňa Šilhárová

PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.