Vitajte na stránkach venovaných výskumne ladenej koncepcii vzdelávania

Trnavská univerzita sa podieľa podieľala 
na riešení rôznych projektov zameraných
na prírodovedné vzdelávanie
s výskumným dizajnom.

V súčasnosti je aktuálny projekt SUSTAIN.

 
Publikácie

Kristína Žoldošová - Michaela Minárechová: Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania v materských školách


Témy (pracovné listy)

 1. Magnety
 2. Plávajúce a neplávajúce predmety
 3. Statická elektrina
 4. Rozpúšťanie materiálov
 5. Utierky na vodu
 6. Kyvadlo
 7. Jednoduchý elektrický obvod
 8. Zvuk
 9. Prenos zvuku
 10. Vodorovné povrchy
 11. Padák
 12. Ozubené kolesá
 13. Naklonená rovina
 14. Kladka
 15. Konštrukcie z papiera
 16. Auto
 17. Obal na vajce
 18. Vrecko na čajKristína Žoldošová - Michaela Minárechová: Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ


Témy (pracovné listy)


 1. Jednoduché stroje
 2. Elektrina 
 3. Magnetizmus
 4. Technické výzvy


 
Workshop Sustain

Workshop Sustain

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Podpora napredovania prírodovedného vzdelávania

Otázky trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní

Výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

V dňoch 8. – 10. septembra 2015 sa na Trnavskej univerzite konal prvý z troch medzinárodných seminárov zaoberajúcich sa otázkami trvalej udržateľnosti (TUR). Medzinárodný tím pracujúci v rámci projektu SUSTAIN sa sústredí na vytváranie metodických materiálov v oblasti energie, jedla a osudu premetov dennej potreby z pohľadu trvalej udržateľnosti. Ambíciou je, aby sa dnes deti, ale o pár rokov dospelí členovia spoločnosti, správali zodpovedne vo svojich každodenných rozhodnutiach a v svojom životnom štýle.

Ústrednou témou tohto prvého pracovného stretnutia bolo JEDLO v TUR. Ponúknuté workshopy obsahovali postupy, ako  viesť žiakov cez problematiku zloženia, produkcie, distribúcie a konzumácie určitej potravinárskej komodity v súvislosti so životným prostredím, so spoločenskými a ekonomickými aspektmi. Žiaci majú v konečnom dôsledku získať vedomosti a zručnosti potrebné pre budovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Čítať celý článok...
 

Školenie Technika hrou od materských škôl má prvých absolventov

Čítajte viac: http://tv.sme.sk/v/32115/skolenie-technika-hrou-od-materskych-skol-ma-prvych-absolventov.html#ixzz3fsdah97s

 
Medzinárodný WORKSHOP

Medzinárodný workshop projektu SUSTAIN

Miesto: Trnavská univerzita v Trnave

Termín: 8. - 10. september 2015

(Program workshopu začína 8. 9. 2015 ráno o 9:00, preto účastníci zo vzdialenejších destinácií si môžu naplánovať príchod už na deň vopred, 7. septembra 2015.) 

Cieľom workshopu je sprostredkovať učiteľom rôzne spôsoby ako sprístupniť problematiku trvalo udržateľného rozvoja žiakom tak, aby sa stali zodpovednými v svojich každodenných rozhodnutiach a v svojom životnom štýle. Téma POTRAVA v trvalo udržateľnom rozvoji vedie žiakov cez problematiku zloženia, produkcie, distribúcie a konzumácie určitej potravinárskej komodity v súvislosti so životným prostredím, so spoločenskými a ekonomickými aspektmi. Žiaci majú v konečnom dôsledku získať vedomosti a zručnosti potrebné pre budovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja. 

Najdôležitejšie témy, koncepty a výstupy prezentované na workshope:

 • stratégie na sprístupnenie problematiky TUR prostredníctvom práce s rôznymi komoditami,
 • vedomosti zručnosti a postoje potrebné pre napĺňanie princípov TUR v problematike potravy,
 • prezentácia konkrétnych aktivít realizovateľných v pedagogickej praxi,
 • stratégie na zahrnutie všetkých troch pilierov TUR - environmentálneho, spoločenského a ekonomického do prezentácie problematiky TUR,
 • výskumne ladený prístup v sprístupňovaní problematiky TUR realizovaný cez rozvoj spôsobilostí vedeckej práce:
  • pozorovanie, vyvodzovanie, meranie, komunikácia, triedenie, tvorba predpokladov, tvorba hypotéz, práca s premennými...
  • práca s dátami: zber dát, analýza, identifikácia relevantných zdrojov, uplatnenie základných štatistických postupov na spracovanie dát, interpretácia dát...
  • formulácia záverov, identifikácia nezrovnalostí, argumentácia...

PROGRAM

Cieľová skupina:

 • učitelia,
 • pedagógovia, ktorí pôsobia v príprave učiteľov,
 • študenti učiteľstva.

Workshop vedú pracovné tímy:

 • Pädagogische Hochschule, Viedeň, Rakúsko
 • Freie Universität Berlín, Nemecko
 • Vinca Institute, Belehrad, Srbsko
 • Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť celého workshopu, označte v prihláške workshopy, na ktorých máte záujem sa zúčastniť.

Počas celého stretnutia bude zabezpečený simultánny preklad do slovenčiny.

Ubytovanie:

 • v Študentskom domove Petra Pázmaňa (bez raňajok, hradí organizátor),
 • v hoteli v Trnave (hradí si účastník).

Študentský domov a miesto konania workshopu sú blízko (5 minút chôdze).

Strava:

 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov workshopu obed v dňoch 8. - 10. septembra 2015.

Organizátor workshopu garantuje uhradenie výdavkov na ubytovanie účastníkov na 3 noci v študentskom domove a na zabezpečenie obeda v 3 dňoch, kedy sa koná workshop (8. - 10. 9. 2015). 

V rámci workshopu ponúkame účastníkom možnosť zúčastniť sa na:

 • prehliadke historických pamiatok mesta Trnava,
 • slávnostnej večeri s ponukou slovenských špecialít a ochutnávkou vín z trnavského regiónu. 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL